พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทยและคณะร่วมแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ และคณะ
   
 

 16 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น. ธนาคารกรุงไทยและคณะร่วมแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ และคณะ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2564