พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานประชาสัมพันธ์ ทม.ท่าใหม่ ออกประชาสัมพันธ์สวมหน้ากากอนามัย
   
 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานประชาสัมพันธ์ ทม.ท่าใหม่ ออกประชาสัมพันธ์ ออกรณรงค์ให้ประชาชน หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ในสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ (ตลาดเย็น)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2564