พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการงานศพ
   
 

 คุณเหวียน เจริญทรัพย์ อายุ 93 ปี

ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ.2564
เวลา 19.00 น. พิธีมิสซา
ณ วัดยอแซฟกรรมกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564
เวลา 19.00 น. พิธีวจน พิธีกรรม
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 10.00 น. พิธีบูชามิสซาและบรรจุศพ
ณ สุสานวัดยอแซฟกรรมกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อาจารย์เดชา -คุณสุภาวดี (ป้าแก้ว) พงศ์ประยูร, ทันตแพทย์พัชร(หมอจูน) คุณกุลภัค พงศ์ประยูร, คุณจักรพันธ์(ยพ) คุณพรพิมล ศิโรรัตนาวาทย์ เจ้าภาพ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2564