พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าใหม่ รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 เทศบาลเมืองท่าใหม่ รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 2 อัตรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมืองท่าใหม่ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.039-431502 ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2564