พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
   
 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยเทศบาลเมืองท่าใหม่ พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน โควิด 19 บริเวณเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่และตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2564