พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
   
 

 ประกาศจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยกลางแจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา จะมีพายุฝนตกหนักเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัยพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2564 จึงแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณฝน และข่าวสารจากทางราชการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2564