พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่
   
 

 

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ (คลัสเตอร์ใหม่) จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าระวังสังเกตอาการ
- ชาวไทย 20 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 1,186 ราย
👉 รักษาหาย 966 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2564