พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม ร.ร.เทศบาลวัดไผ่ล้อมเทศบาลเมืองท่าใหม่ 1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างงาน 2ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม ร.ร.เทศบาลวัดไผ่ล้อมเทศบาลเม
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม ร.ร.เทศบาลวัดไผ่ล้อมเทศบาลเมืองท่าใหม่ 1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างงาน 2ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม ร.ร.เทศบาลวัดไผ่ล้อมเทศบาลเมืองท่าใหม่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_083326.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221083326_992_2.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2557