พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากจากพายุฝนฟ้าคะนอง
   
 

 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองท่าใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากจากพายุฝนฟ้าคะนอง เหตุเกิดเวลา ประมาณ เวลา 01.20 น. ทำให้หลังคาบ้านประชาชนเสียหายจำนวน 3 หลังคาเรือน ประกอบไปด้วย

1.นายณัฎฐ์ชัย อ่อนละม่อม บ้านเลขที่ 181 ถ.เทศบาลสาย4 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2.นางวิเชียร กรุณัง บ้านเลขที่ 181/1 ถ.เทศบาลสาย4 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
3.นายชูชาติ กรุณัง บ้านเลขที่ 195/1 ถ.เทศบาลสาย4 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ โดยได้มอบวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านในเบื้องต้นแล้ว
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2564