พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตัวแทนจากบริษัทบ้านผู้นำ เข้าแสดงความยินดีกับนายก
   
 

 22 มิ.ย.64 เวลา11.00 น. ณ ห้องนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ ตัวแทนจากบริษัทบ้านผู้นำ เข้าแสดงความยินดีกับนายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสการรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2564