พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน 2564ลงพื้นที่พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า เรื่องการปรับภูมิทัศน์หน้าร้าน
   
 

 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 น นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า เรื่องการปรับภูมิทัศน์หน้าร้าน โดยเริ่มจากหน้าร้านคุณอารมณ์ ศนีบุตร ไปตลอดทั้งเส้น โดยการปรับภูมิทัศน์หน้าร้าน เป็นนโยบายที่จะพลิกโฉมหน้าท่าใหม่ เพื่อให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียยร้อย รวมถึงการเข้าตรวจสอบปัญหาต่างๆภายในตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่1 เพื่อจะนำมาแก้ไขต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2564