พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูงฝอย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำน
   
 

 ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูงฝอย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_250621_144014.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20210625144014_เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฝอย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ฯ.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2564