พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1780/2564 เรื่อง การผ่อนคลายให้มีดำเนินกิจกรรมบางประเภท
   
 

 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1780/2564

เรื่อง การผ่อนคลายให้มีดำเนินกิจกรรมบางประเภท
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_080721_160441.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2564