พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
   
 

 ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_160721_163440.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2564