พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้)
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_083405.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2557