พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธู ท่อนพันธูมัน่สำปะหลัง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_200721_160249.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2564