พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ..2564 ของเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 

 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564

และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ..2564 

ของเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2564