พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน ทิ้งยะอันตรายที่จุดรวบรวมขยะอันตราย(ถังขยะสีแดง) ที่เทศบาลฯ จัดตั้งไว้ในแต่ละชุมชน
   
 

 

 ขอความร่วมมือประชาชน ทิ้งยะอันตรายที่จุดรวบรวมขยะอันตราย(ถังขยะสีแดง) ที่เทศบาลฯ จัดตั้งไว้ในแต่ละชุมชน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563