พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ทำความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเว
   
 

 

 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ทำความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณ วัดบุญญวาสวิหาร

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2562