พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเดินเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดวัชพืช ทำความสะอาดห้องน้ำ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขต
   
 

 

 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเดินเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดวัชพืช ทำความสะอาดห้องน้ำ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขต 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2563