พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
   
 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 1 หลัง 1ตารงแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 2ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_083506.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221083506_k.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558