พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตราการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
   
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี

#มาตราการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
จังหวัดจันทบุรีกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงของดบริการกรณีประชาชนเดินทางมาร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองโดยให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางอื่นๆ ประกอบด้วย สายด่วน 1567 ไปรษณีย์ และช่องทาง facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี หรือเว็บไซต์ของจังหวัดจันทบุรี www.chanthaburi.go.th
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2564