พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564
   
 

 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_060821_093953.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2564