พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๖ คัน
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๖ คัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_083536.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556