พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563
   
 

 ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_090821_183522.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2563