พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
   
 

การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_170821_152101.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2564