พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 13 กันยายน 2564
   
 

 

 ประกาศ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์  กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ

สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 13 กันยายน 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_130921_114657.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564