พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
   
 
ประกาศจากเทศบาลเมืองท่าใหม่
เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ช่องทางที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่
2. ช่องทางที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียม โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ เลขที่บัญชี 204-1-20881-3 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีเทศบาลเมืองท่าใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 039-431502 ต่อ 115 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_051021_151000.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2564