พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
   
 

 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_081021_165339.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2564