พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ประชาสัมพันธ์กำหนดวัดนัดประชุมสภาทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564
   
 

 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัดนัดประชุมสภาทศบาลเมืองท่าใหม่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211021_114551.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2564