ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเหมืองแร่ของประเทศไทย โดยเข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569) ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM
Meeting ID : 966 0108 0470
Passcode : 971286