พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร จำนวน 1 คัน
   
 

 ประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ

เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร

จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_150222_172636.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565