พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ มีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลแบบหัวเก๋งหน้าสั้น ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันท
   
 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ มีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลแบบหัวเก๋งหน้าสั้น ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_220222_170259.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565