พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ มีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวเก๋งหน้าสั้น จำนวน 1 คัน (งานป้องกันฯ)
   
 

 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ

มีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวเก๋งหน้าสั้น  จำนวน 1 คัน

(งานป้องกันฯ)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_030322_115913.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565