พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ มีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวเก๋งหน้าสั้น จำนวน 1 คัน
   
 

 

 ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ

มีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวเก๋งหน้าสั้น  จำนวน 1 คัน

(งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักเทศบาล)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2565