พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวล้อม)
   
 

 

 ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ

เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร  จำนวน 1 คัน

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวล้อม)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565