พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร จำนวน 1 คัน
   
 

 ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร

ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน

(กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_210322_155843.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565