พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
   
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ๑. ประกาศแจ้งผลการสอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๔๙ รายการ จำนวน ๑ ฉบับบ ๒. ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาฯ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_083850.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221083850_k.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2556