พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสัมปทาน ซอย 1 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร ฟรือปูผิวจราจนแอสฟัลติกคอนก
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_210322_161157.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565