พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองท่าใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_070422_112609.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565