พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ (อาคารเอนกประสงค์อาคารภายในสวนสุขภาพ )
   
 

การเปิดประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ (อาคารเอนกประสงค์อาคารภายในสวนสุขภาพ )

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_130422_102801.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2565