พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
     
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_200422_231925.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2565