พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
     
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
   
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_210422_234115.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2564