พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลเมืองท่าใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_210422_234319.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565