พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     
     
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2564
   
 

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_290422_115709.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2564