พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 53 ) พ.ศ.2558
   
 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

(ฉบับที่ 53 ) พ.ศ.2558

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240422_234152.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2565