พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240422_234311.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2565