พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสา)
   
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสา) โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม โดยวิธีประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_084038.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2558