พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     
     
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565
   
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_250422_001306.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2565