พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 1000 เล่ม
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 1000 เล่ม 1ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองท่าใหม่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_084126.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2558